• Hafta İçi : 09.00-13.00 14.00-18.00
  • +90 216 450 55 00
  • info@bilgeceosgb.com

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk Değerlendirme
Risk Değerlendirme
RİSK DEĞERLENDİRME

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.