• Hafta İçi : 09.00-13.00 14.00-18.00
  • +90 216 450 55 00
  • info@bilgeceosgb.com

PATLAMADAN KORUNMA

Patlamadan Korunma
PATLAMADAN KORUNMA

Patlayıcı patlayıcı özellikte kimyasal olan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği gereğince zorunludur.

20.06.2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur

patlamadan-korunma

Bilgece OSGB & uzmanları tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine uygun aşağıda belirtilen iş akışına göre patlamadan korunma dokümanı hazırlanır.

» Risk değerlendirmesi yapılması.
» Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerim tespit edilmesi.
» Bölümlerde kullanılan kimyasalların ve kullanılan elektrikli ekipmanların tespit edilmesi.
» Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarından (MSDS) yanıcı kimyasalların özelliklerini içeren listenin oluşturulması.
» Yanıcı kimyasalların hesaplamalarının TS EN 60079 standardına uygun yapılarak tehlikeli bölgelerin sınıfının tayin edilmesi ve patlama riskinin oluştuğu çapın hesaplanması.
» Alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi.

Yapılan çalışmalar, ölçümler, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir ve patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı rapor hazırlanır.