• Hafta İçi : 09.00-13.00 14.00-18.00
 • +90 216 450 55 00
 • info@bilgeceosgb.com

Kontrol Belgeleri – Formlar

Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli “İş Güvenliği Uzmanları” istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde işyerlerine ihtiyaç duydukları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmet, uygulama ve eğitim hizmetlerini vermektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tecrübe bazlı değil iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini tecrübe bazlı değerlendirilebilen, esas olarak yasa ve yönetmeliklere uygunluk derecelerine göre başarılı sayılan kuruluşlardır. BİLGECE OSGB, uzman ve hekim seçimlerinde hassas, iş akış şemalarında dikkatli, görev tanımlarında tutarlı olarak oluşturduğu ekibi ile hem tecrübeli hem de yetenekli bir firmadır.

 • TÜM İŞ EKİPMANLARININ;

  *Basınçlı kap ve tesisatların (buhar kazanı, boya kazanı, kızgın yağ kazanı, hidrofor, basınçlı hava tankları…)
  *Kaldırma ve iletme ekipmanlarının (asma iskele, gırgır vinç, yük asansörü, vinç, caraskal, asansör, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, forklift, transpalet, liftler…)
  *Tesisatların (elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, yangın tesisatı ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı, havalandırma ve klima tesisatı…)

  KONTROL BELGELERİNDE BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik Ekleri

  (Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)

 • Ek-1 : İSGB ve OSGB’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi
 • Ek-2 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
 • Ek-3 : OSGB ile Kamu Kurum Kuruluşları Arasındaki Hizmet Sözleşmesi (Değişik:RG.30.06.2016/29758)
 • Ek-4 : 10’dan Az Çalışanı Bulunan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İSG Hizmetlerinin Üstlenilmesine İlişkin Taahhütname (Değişik:RG.30.06.2016/29758)
 • Ek-5a: İşyeri Hekimi Görevlendirme Belgesi (Değ.RG.30.06.2016/29758)
 • Ek-5b: İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Belgesi (Değ.RG.30.06.2016/29758)
 • Ek-5c: Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Belgesi (Değ.RG.30.06.2016/29758)
 • Ek-6 : İşverenin Kendi İşyerinde Yapacağı Çalışma Taahhütnamesi(Değ.RG.30.06.2016/29758)
 • Ek-7 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İçin İhtar Tablosu (Değ.RG.18.12.2014/29209)
 • Ek-8 : Tabela
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri

  (Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)

 • Ek-1: İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
 • Ek-2: Yıllık Değerlendirme Raporu
 • Ek-3: Tabela (Özel…. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu)
 • Ek-4: Eğitim Kurumu Yetki Belgesi
 • Ek-5: Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi
 • Ek-6: Eğitim Katılım Belgesi
 • Ek-7: Eğitici Belgesi
 • Ek-8: İş Güvenliği Uzmanları, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu
 • Ek-9: İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri

  (Resmi Gazete Tarihi:20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713)

 • Ek-1:  İşyeri Hekimliği Belgesi
 • Ek-2:  Işe Giriş / Periyodik Muayene Formu
 • Ek-3:  Yıllık Değerlendirme Raporu
 • Ek-4:  Diğer Sağlık Personeli Belgesi
 • Ek-5:  Tabela
 • Ek-6:  Eğitim Kurumu Yetki Belgesi
 • Ek-7:  xx İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi
 • Ek-8:  xx Eğitim Kurumu Eğitim Katılım Belgesi
 • Ek-9:  İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi
 • Ek-10: Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesi
 • Ek-11: İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu
 • Ek-12: İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu
 • İş Kazası / Meslek Hastalığı Bildirimi Formu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14 üncü maddesi uyarınca;

  * İşverenler iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.

  * İşverenler, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.

  * Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

 • Mevsimlik Tarım Sözleşmesi(Son Güncelleme: 27.05.2010)
 • 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanan Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği gereğince aracı, işveren ve işçiler arasında yapılması gereken Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi.
 • Yapı İşleri Ön Bildirim Formu(Son Güncelleme: 08.04.2007)
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 5/c Maddesi gereğince işveren veya proje sorumlusu;
 • – Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa,
 • – İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa,
 • yapı işine başlamadan önce Ek-III’te belirtilen bilgileri (başlıktaki yapı işleri ön bildirim formunu) içeren bildirimi ilgili çalışma ve iş kurumu ll müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
 • Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.