• Hafta İçi : 09.00-13.00 14.00-18.00
 • +90 216 450 55 00
 • info@bilgeceosgb.com

İSG Önlemleri

Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli “İş Güvenliği Uzmanları” istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde işyerlerine ihtiyaç duydukları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmet, uygulama ve eğitim hizmetlerini vermektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tecrübe bazlı değil iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini tecrübe bazlı değerlendirilebilen, esas olarak yasa ve yönetmeliklere uygunluk derecelerine göre başarılı sayılan kuruluşlardır. BİLGECE OSGB, uzman ve hekim seçimlerinde hassas, iş akış şemalarında dikkatli, görev tanımlarında tutarlı olarak oluşturduğu ekibi ile hem tecrübeli hem de yetenekli bir firmadır.

 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

  (Son Güncelleme: 02.05.2015)

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği yapı (inşaat) işlerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri.
 • Yapı işleri Çok Tehlikeli Sınıfta yer almakta olup “Hayati Tehlike Oluşturan” hususlar işyerinde İŞİN DURDURULMASI nedeni sayılır.
 • Akaryakıt İstasyonlarında Alınacak Önlemler

  (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • Akaryakıt Tank Emniyet Mesafeleri

  (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • 20.05.2007 Tarih ve 26527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 3 ay sonra 20.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri Standardına MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ – TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/09) ve iş mevzuatına göre düzenlenmiş iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS 11939 standardına uygun olmaları mecburidir.
 • LPG Otogaz İstasyonlarında Alınacak Önlemler

  (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • LPG Tank Emniyet Mesafeleri

  (Son Güncelleme: 12.09.2010)

 • 09.03.2001 Tarih ve 24337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 ay sonra 09.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren TS 11939/OCAK 2001 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kurallarına (Mecburi Standard Tebliği – Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14) ve iş mevzuatına göre LPG otogaz istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri.