• Hafta İçi : 09.00-13.00 14.00-18.00
  • +90 216 450 55 00
  • info@bilgeceosgb.com

İLO Sözleşmeleri

Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli “İş Güvenliği Uzmanları” istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde işyerlerine ihtiyaç duydukları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmet, uygulama ve eğitim hizmetlerini vermektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tecrübe bazlı değil iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini tecrübe bazlı değerlendirilebilen, esas olarak yasa ve yönetmeliklere uygunluk derecelerine göre başarılı sayılan kuruluşlardır. BİLGECE OSGB, uzman ve hekim seçimlerinde hassas, iş akış şemalarında dikkatli, görev tanımlarında tutarlı olarak oluşturduğu ekibi ile hem tecrübeli hem de yetenekli bir firmadır.

Sözleşmenin Adı (Alfabetik Sıralama)
İLO Kabul  Tarihi Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No Yayımlandığı R.G.Tarih/Sayı
2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi 29.10.1914 16.12.1950/5543 18.12.1950/7346
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 25.10.1921 24.10.1960/110 28.10.1960/10641
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 25.10.1921 11.02.1946/4865 16.02.1946/4634
15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 29.10.1921 25.05.1959/7292 02.06.1959/10220
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 30.05.1928 25.06.1973/1769 03.07.1973/14583
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 06.06.1930 23.01.1998/4333 27.01.1998/23243
34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır.) 08.06.1933 11.02.1946/4866 16.02.1946/6234
42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 04.06.1934 11.02.1946/4864 16.02.1946/6234
45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 04.06.1935 09.06.1937/3229 23.06.1937/3638
53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme 06.10.1936 25.6.2003/4906
55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 06.10.1936 25.06.2003/4906
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 22.10.1936 25.05.1959/7293 02.06.1959/10220
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 03.06.1937 26.11.1992/3849 12.12.1992/21433M.
68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 06.06.1946 15.07.2003/4943
69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme 06.06.1946 15.07.2003/4944
73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme 06.06.1946 25.06.2003/4908
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 19.09.1946 16.08.1983/2878 18.08.1983/18139
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 19.09.1946 24.05.1949/5393 28.05.1949/7218
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 19.06.1947 13.12.1950/5690 22.12.1950/17689
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 17.06.1948 25.11.1992/3847 22.12.1992/21432M.
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 17.06.1948 30.11.1949/5448 07.12.1949/7373
92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme 08.06.1949 25.06.2003/4907
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 08.06.1949 14.12.1960/161 21.12.1960/10686
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 08.06.1949 24.10.1960/109 28.10.1960/10641
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 08.06.1949 08.08.1951/5835 14.08.1951/7884
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 18.06.1949 08.08.1951/5834 14.08.1951/7884
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 06.06.1951 30.04.1969/1168 09.05.1969/13194
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 06.06.1951 13.12.1966/810 22.12.1966/12484
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 28.06.1952 29.07.1971/1451 10.08.1971/13922
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 05.06.1957 14.12.1960/162 21.12.1960/10686
108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 29.04.1958 15.07.2003/4939
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 04.06.1958 13.12.1966/811 22.12.1966/12484
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 01.06.1960 07.03.1968/1033 23.03.1968/12856
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 07.06.1961 04.05.1967/862 13.05.1967/12597
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 28.06.1962 19.07.1971/1453 10.08.1971/13922
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 05.06.1963 23.05.1967/872 02.06.1967/12611
122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi 17.06.1964 09.11.1976/2027 20.11.1976/15769
123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 22.06.1965 08.05.1991/3729 21.05.1991/20877
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi 28.06.1967 30.11.1972/1635 07.12.1972/14384
133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 14.10.1970 02.10.2003/4973 09.10.2003/25254
134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme 14.10.1970 15.07.2003/4935
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 02.06.1971 25.11.1992/3845 11.12.1992/21432M.
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 06.06.1973 23.01.1998/4334 27.01.1998/23243
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 04.06.1975 26.11.1992/3850 12.12.1992/21433
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 02.06.1976 26.11.1992/3851 12.12.1992/21433
146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 13.10.1976 15.07.2003/4940
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 07.06.1978 25.11.1992/3848 11.12.1992/21432M.
152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme 06.06.1979 16.07.2003/4946
153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme 06.06.1979 15.07.2003/4933
155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 03.06.1981 07.01.2004/5038 13.01.2004/25345
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 02.06.1982 09.06.1994/3999 18.06.1994/21964
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 01.06.1983
161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 07.06.1985 07.01.2004/5039 13.01.2004/25345
164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 24.09.1982 15.07.2003/4945
166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 24.09.1987 15.07.2003/4941
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 20.06.1988 20.11.2014/6571 29.11.2014/29190
176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 22.06.1995 04.12.2014/6580 12.12.2014/29203
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 17.06.1999 25.01.2001/4623 03.02.2001/24307
187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 15.06.2006 39864